OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč

EET a elektronické stravenky

Podléhají elektronické stravenky evidenci EET tržeb?

Byl dotaz položený Finanční správě ČR 29. 6. 2018.

Elektronické stravenky (např. Sodexo) nepodléhají elektronické evidenci tržeb

Protože jejich dobití nedochází v hotovosti u téhož jednoho subjektu.

Celé znění odpovědi z 1. 7. 2019 si můžete přečíst níže.

Dobrý den,

evidovanou tržbou je dle § 4 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoET“) platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem. Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem (šekem, směnkou, stravenkou apod.) (§ 5 ZoET). Rozhodným příjmem se rozumí příjem z podnikání (§ 6 ZoET). Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet, platební kartou (tj. bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat, pozn. od 1. 3. 2018 jsou rozhodnutím Ústavního soudu platby kartou z povinnosti evidovat tržby vyňaty) nebo inkasem. Na základě § 18 ZoET je poplatník povinen nejpozději  při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Údaje o evidované tržbě lze zaslat pouze na společné technické zařízení určené správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

 

Český trh nabízí různé varianty stravenek. Setkáváme se s „klasickou“ papírovou stravenkou nebo mohou mít stravenky dnes i elektronickou podobu (např. E-stravenky). Stravenky jsou vydávány specializovanou společností s platností v její smluvní síti restaurací a prodejen.

 

V případě elektronické stravenky může docházet k měsíčnímu nabití kreditu zaměstnancům a následně z něho dochází ke strhávání jednotlivých útrat u poskytovatelů (partnerů) poskytovatele.

 

Obdobně se chová elektronická peněženka. Nejdříve dojde k „nabití“ a následně k čerpání kreditu. Záměrem  je, aby evidenci tržeb podléhaly obě tyto transakce.

Za předpokladu, že se elektronická stravenka chová obdobně jako elektronická peněženka, je poplatník povinen evidovat nejen nabití elektronické peněženky, proběhne-li v hotovosti nebo jiným způsobem, ale též čerpání kreditu z elektronické peněženky. Dojde-li k nabití elektronické peněženky převodem z účtu na účet, nejsou splněny formální náležitosti pro evidovanou tržbu, a proto taková platba nebude podléhat evidenci tržeb.

V případě, kdy je realizováno nabití i čerpání u téhož poplatníka, dochází k duplicitnímu zaevidování téhož příjmu. Z důvodu zohlednění této skutečnosti v rámci analýz je nezbytné v datové zprávě dle § 19 odst. 2 písm. a) ZoET uvést, že se jedná o částku plateb určenou k následnému čerpání nebo zúčtování, nebo že se jedná o částku plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby.

V případě, kdy k nabití a čerpání kreditu nedochází u téhož poplatníka, nýbrž u různých poplatníků, k duplicitnímu zaevidování téhož příjmu nedochází, a proto není nutné údaje dle § 19 odst. 2 písm. a) a b) v datové zprávě uvádět.

 

Příklad 1

Obchodní centrum (DIČ 00000019) umožňuje nabití elektronické peněženky, kterou lze pak následně platit v různých obchodech tohoto centra. Centrum má s těmito obchody uzavřenou smlouvu, která ošetřuje právní vztah a vzájemné vyúčtování. Zákazník si nabije peněženku obchodního centra částkou 5 000 Kč. Tuto tržbu eviduje obchodní centrum. Vzhledem k tomu, že z kreditu může zákazník následně uhradit zboží nebo služby v různých sazbách DPH, neuvádí se v datové zprávě při nabití žádné údaje týkající se DPH.

 

  1. Nabití – datová zpráva bude vypadat takto:

DIČ poplatníka

CZ00000019

dic_popl

Celková částka tržby

5 000,00 Kč

celk_trzba

Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování

5 000,00 Kč

urceno_cerp_zuct

 

Následně zákazník zaplatí kreditem z této peněženky v drogerii (DIČ 1212121218) nákup v hodnotě 121 Kč. Základ daně činí 100,00 Kč a DPH v základní sazbě (21 %) činí 97,22 Kč. Tuto tržbu eviduje drogerie.

  1. Čerpání – datová zpráva bude vypadat takto:

DIČ poplatníka

CZ1212121218

dic_popl

Celková částka tržby

121,00 Kč

celk_trzba

Celkový základ daně se základní sazbou DPH

100,00 Kč

zakl_dan1

Celková DPH se základní sazbou

21,00 Kč

dan1

Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby

121,00 Kč

cerp_zuct

 

Jelikož byla peněženka nabita u poplatníka, u které z ní nelze čerpat, není nutné při nabití uvádět položku Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování ani následně při čerpání uvádět položku Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby, jelikož zde nemůže dojít k duplicitnímu zaevidování téhož příjmu.

 

Při posouzení Vámi předloženého emailového dotazu vycházelo Generální finanční ředitelství výhradně z údajů uvedených ve Vašem dotazu, a to bez dalších konkrétních informací a souvislostí, které se k předmětné situaci vztahují. Upozorňujeme, že Generální finanční ředitelství neposkytuje závazný výklad a aplikaci právních předpisů. K tomuto je v individuálních případech oprávněný místně a věcně příslušný soud. Poskytnuté informace nenahrazují závazný právní výklad, závazné posouzení o určení evidované tržby či rozhodnutí v soudním řízení.

S pozdravem

 

Ing. Veronika Rohanová

Generální finanční ředitelství

Metodická podpora evidence tržeb

Novinky

archív