OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč

EET - nová metodika pro oční optiky

Do které fáze evidence tržeb spadá činnost očních optiků?

Činnost očních optiků, optometristů, zahrnuje řadu dílčích činností. Jedná se především o provádění vyšetření zraku, navržení typu skel, zabarvení a jejich povrchové úpravy, navržení typu a barvy brýlové obruby. Optici na základě změřených parametrů či dle lékařského předpisu objednávají vyhotovení skel u výrobce (dodavatele). U výrobců (dodavatelů) brýlových obrub objednávají obruby. Po dodání dioptrických skel od výrobce (který provede mj. též úpravy typu zabarvení, ztenčení skla, povrchových úprav) optikovi, tento skla zabrousí do příslušných brýlových obrub.

Pokud optici přijímají v rámci své činnosti platby, které splňují formální a materiální znaky evidované tržby v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), tedy jedná se o platby, které jsou hrazeny v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (např. prostřednictvím dárkových karet, směnek, šeků apod.) a tato platba je příjmem z podnikání, vztahuje se na ně ve vztahu k těmto platbám povinnost evidovat tržby.

Zavádění elektronické evidence tržeb (EET) je rozděleno do 4 fází, přičemž počátek vzniku povinnosti evidovat tržby závisí na tom, jakou činnost podnikatel vykonává (třídění podle klasifikace ekonomických činností NACE). Okamžik vzniku povinnosti evidovat tržby z dané konkrétní činnosti stanoví § 37 ZoET a odvíjí se právě od zatřídění této činnosti pod příslušný kód klasifikace NACE.

V případě optiků se může jednat o ekonomické činnosti, které lze podřadit např. pod tyto kódy NACE:

 • NACE 47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách - činnost optiků – zahrnuje např. prodej brýlí způsobem, kdy optik nakoupí obroučky, dioptrická skla objedná od výrobce a v provozovně je pouze zabrousí do obrouček, ale také prodej brýlí, které kompletně vyrobila externí firma, ať už na přání zákazníka, doporučení lékaře či optometristy. Pod tuto činnost spadá čištění brýlí ultrazvukem, drobné úpravy a opravy brýlí, prodej příslušenství k brýlím, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně korekčních očních pomůcek (pouzdra na brýle, utěrky a roztoky určené k čištění brýlových čoček).

  Tržby z činnosti NACE 47.78 spadají do 2. fáze evidence tržeb (od 1. března 2017).
 • NACE 86.90 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí - jedná se o činnost vyšetření zraku optometristou.

  Tržby z činnosti NACE 86.90 spadají do 3. fáze evidence tržeb (od 1. března 2018).
 • NACE 32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb – jedná se o výrobu výrobků pro oční lékařství, např. brýlových a slunečních skel, skel broušených dle lékařského předpisu (analogicky lze použít i pro skla broušená dle předpisu optometristy), kontaktních čoček, ochranných brýlí apod.
  Do této kategorie nepatří:
  • činnost optiků (viz výčet činností uvedený pod kódem 47.78),
  • činnost výroby obrouček (bez skel), neboť samotné obroučky nejsou lékařskými potřebami

  Tržby z činnosti NACE 32.50 spadají do 4. fáze evidence tržeb (od 1. června 2018).
 • NACE 33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení – lze aplikovat v případě, že by opravy prováděl přímo optik; klasifikace NACE nerozlišuje, zda přístroje opravuje optik či někdo jiný; v oddílu 33 se jedná o odborné opravy výrobků skupin NACE 26.5, 26.6 a 26.7, kromě výrobků, které se považují za přístroje a zařízení převážně pro domácnost.

  Tržby z této činnosti spadají do 4. fáze evidence tržeb (od 1. června 2018).

Jak již bylo uvedeno výše, pro určení okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby je mimo jiné rozhodné, jakou činnost podnikatel vykonává a do které fáze tato činnost spadá. Provozuje-li podnikatel více činností, je třeba každou tuto činnost posuzovat zvlášť. Z pohledu evidence tržeb tedy není možné vycházet pouze z tzv. převažující činnosti.

Pro účely zařazení jednotlivých činností podnikatele do jednotlivých fází evidence tržeb je směrodatný faktický stav, tedy to, jaké činnosti podnikatel reálně vykonává (bez ohledu na to, v jakém registru je registrován, jakou činnost má uvedenu v aplikaci ARES či v Živnostenském rejstříku, jakou činnost má nahlášenu na finančním úřadě jako převažující).

Lze shrnout, že pokud podnikatel vykonává maloobchodní činnosti zařazené pod kódem NACE 47.78 – činnost optiků (zejména tedy objednává dioptrická skla dle lékařského předpisu u výrobce skel a v optice zabrušuje výrobcem zhotovená skla a vkládá je do brýlových obrub), pak bude povinen tržby z této činnosti evidovat od 1. 3. 2017. Pokud by podnikatel zároveň prováděl vyšetření zraku, tržby z této činnosti optometristy má povinnost evidovat od 1. 3. 2018. Pokud by prováděl klasickou výrobu brýlových, broušených skel (nikoli pouhé zabrušování skel do brýlových obrub), pak se již nejedná o činnost optiků ve smyslu klasifikace NACE 47.78, ale o činnost zpracovatelskou spadající do NACE 32.50, přičemž tržby z této činnosti by byl povinen evidovat od 1. 6. 2018.

Podnikatel musí evidovat jednotlivé tržby od fáze, do které jednotlivá tržba spadá. Pokud podnikatel přijímá v jedné provozovně tržby z vícerých činností (které spadají do různých fází náběhu systému evidence tržeb) a nechce rozlišovat přijaté tržby z jednotlivých činností (např. z důvodu nákladnosti úpravy SW), může začít evidovat tržby dříve, než má povinnost evidovat příslušné tržby, tzn. současně s tržbami, které již evidenci podléhají. Záleží na rozhodnutí každého podnikatele, zda bude evidovat tržby postupně (podle jednotlivých fází systému evidence), nebo tržby ze všech svých činností najednou. ZoET nezakazuje začít evidovat tržby dříve, než dojde ke vzniku povinnosti evidovat tržby ve vztahu k jednotlivým činnostem poplatníka, resp. jejich zařazením do příslušných fází náběhu systému, a to od okamžiku, kdy tržby plynoucí z některé jeho činnosti začnou podléhat evidenci jako první.

Pokud poplatník vykonává ve svých provozovnách kromě své „hlavní“ činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, má možnost začít tyto tržby evidovat až s tržbami z „hlavní“ činnosti dané provozovny (detailně viz Doplnění metodického pokynu - minoritní činnosti).

V případě pochybností, zda platba, kterou poplatník přijímá nebo bude do budoucna přijímat, je evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu, může poplatník v souladu s ustanovením § 32 ZoET požádat místně příslušného správce daně o závazné posouzení o určení evidované tržby (více Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb zveřejněný na webu www.etržby.cz v záložce O projektu → Dokumenty)


KohoTykat
ID: 1011
Datum: 2017-03-06 12:23

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

  Napište první komentář!

Novinky

archív