0 Kč

EET

Název Datum Typ Velikost Počet stažení
20. 2. 2020 PDF 401,49 kB
Žádost o povolení zvláštního režimu EET

Nezávazný vzor žádosti o povolení zvláštního režimu.

1. 2. 2020 Binary 66,15 kB 4069
1. 2. 2020 Binary 84,31 kB 3722
1. 2. 2020 Binary 82,43 kB 3949
1. 2. 2020 Binary 79,51 kB 3770
1. 2. 2020 PDF 1,2 MB 0
1. 2. 2020 PDF 252,74 kB 0
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PODNIKATELE
Prezentace Generálního finančního ředitelství ČR ze semináře Hospodářské komory ČR ze dne 12.12. 2019. Základní pojmy k EET. Co přináší novela zákona v souvislosti se závěrečnou vlnou. Koho se EET týká. Jak na registraci. Rozdíl mezi běžným a zvláštním režimem. Kdo a kdy může využívat papírové účtenky…
13. 12. 2019 PDF 2,23 MB 0
EET - Pověření a zastoupení

ZÁKLADNÍ MODELY PŘENOSU EVIDENČNÍ POVINNOSTI

ZASTOUPENÍ
      Přímé zastoupení (není ZoET zvlášť upraveno)
      - Poplatník eviduje jménem a na účet jiného poplatníka
      - Obdobou je situace, kdy eviduje zaměstnanec poplatníka
     Nepřímé zastoupení (§ 8 ZoET)
     - Poplatník eviduje svým jménem na účet jiného poplatníka

POVĚŘENÍ
     Pověření (§ 9 odst. 1 ZoET) -> Poplatník je pověřen evidováním tržeb za jiného poplatníka
     Pověření (§ 9 odst. 2 ZoET) -> Poplatník je pověřen evidencí tržeb více poplatníků

2. 1. 2020 PDF 369,16 kB 0
Příklady naplnění položek datové zprávy o evidované tržbě II.
Další specifické situace Verze 1 Datum vydání: 14. 6. 2017
12. 7. 2017 PDF 357,78 kB 0
KROK ZA KROKEM K ELEKTRONICKE EVIDENCI TRZEB
PROČ EVIDENCE TRŽEB? KDO A OD KDY EVIDUJE TRŽBY? KTERÉ TRŽBY SE EVIDUJÍ? JAK TO FUNGUJE? CO POTŘEBUJE PODNIKATEL PRO EVIDENCI TRŽEB? KROKY PŘED ZAHÁJENÍM EVIDENCE TRŽEB ŘEŠENí SITUACí, KTERÉ MOHOU při EVIDENCI NASTAT EVIDENCE VE ZJEDNODUŠENÉM REŽIMU INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ KDE SE DOZVĚDĚT VÍCE?
12. 7. 2017 PDF 1,76 MB 0
Harmonogram zavádění EET

Jednotlivé fáze zaváděné EET s rozdělením kódů podle NACE.

7. 3. 2017 PDF 42,02 kB 3794
Výklad pojmu "Příkaz plátce prostřednictvím příjemce" (PayPal)

Vysvětlení, které platby platební brány spadají do EET a které ne a který způsob převodu prostředků z účtu PayPal plátce na účet PayPal příjemce nespadá do evidence EET.

7. 3. 2017 PDF 419,5 kB 4010
7. 3. 2017 PDF 476,56 kB 3811
Příkladové situace při evidování tržeb

Řešení různých situací, které mohou nastat v Evidenci tržeb.

7. 3. 2017 PDF 268,3 kB 3559
Popis položek datové zprávy verze 3.1

Popis položek datové věty, které posílá registrační pokladna EET serveru.

7. 3. 2017 PDF 496,94 kB 3845
EET v Money S3

Návod jak nastavit EET v Money S3.

7. 3. 2017 PDF 4,49 MB 4364
Metodika k EET tržbám přijatým dopravcem
22.2.2017 - Pro posouzení, zda je poplatník povinen tržby přijaté prostřednictvím dopravce evidovat, resp. kdy nejpozději mu taková povinnost vzniká, je nutné určit, na základě jakého smluvního ujednání dopravce poplatníkovi své služby poskytuje, konkrétně z jakého titulu přijímá dopravce platby od zákazníků.
22. 2. 2017 PDF 319,87 kB 0
7. 5. 2019 PDF 30,07 kB

Novinky

Archív