OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč

Vzorový příklad inventury v Money S3

kontrola, zda reálný stav skladu odpovídá stavu vedenému v účetnictví

Postup:

 • Nejprve si na kartě Sklad / Správa skladu / Inventury / Druhy inventur nadefinujete druh inventury (např. běžná inventura, mimořádná atd.).
13035

Druh inventury

 • Dalším krokem je na kartě  Sklad / Správa skladu / Inventury volba Skladové inventury.
 • Tlačítkem Přidat se vám otevře okno Skladová inventura pro vyplnění.
 • Doplňujete zde Číslo inventury, Druh inventury (pomocí tlačítka se třemi tečkami otevřete seznam Druhů inventur), Popis, Datum inventury. Datum uzavření, Datum načtení evid. stavu a Datum vypořádání je nepřístupné a program je doplní automaticky po provedení operací. Do Inventurní komise můžete pomocí tlačítka se třemi tečkami vybrat jména ze seznamu Zaměstnanců.
13036

Skladová inventura

 • V části Filtry volíte, zda budete inventuru provádět pro všechny zásoby nebo jen pro vámi vybrané.
 • Po uložení Skladové inventury se vás program zeptá na datum Evidenční stav načíst ke dni. Zde doplníte datum, ke kterému se má vytvořit evidenční stav zásob na skladě (inventurní stav dle Money S3). Po opětovném otevření se v horní části zobrazí záložky Stav inventury a Inventurní soupis – tyto se doplní po provedení inventury automaticky. Tlačítkem OK údaje v kartě Skladová inventura uložíte .
 • Program vám nyní zobrazí seznam Inventur.
 • Při provádění inventury si nejprve program musí načíst aktuální stavy zásob do tzv. Evidenčního stavu zásob.
 • V horní části seznamu Inventur je tlačítko Načíst evid. stav zásob, které po doplnění data Evidenční stav načíst ke dni provede do otevřené inventury načtení aktuálních evidenčních stavů zásob, pokud jste tak již neučinili v předcházejícím kroku. Dle těchto stavů bude program porovnávat inventurní stav.
 • V tento moment máte načteny Evidenční stavy zásob a nyní po zjištění fyzického stavu zásob tyto zjištěné stavy napíšete do Inventurních dokladů. Pozn. Pokud nechcete, aby pracovníci mohli nějakým způsobem ovlivnit stav inventury, v Přístupových právech nastavte nepřístupné volby Zásoby na skladě a Seznam inventur.
 • V záložce Inventurní doklady se otevře seznam Inventurních dokladů.
 • Tlačítkem Přidat otevřete Inventurní doklad, kde v záložce Základní údaje doplníte číslo inventury, popis, vystavil a kontroloval.
13037

Inventurní doklad

 • V záložce Položky pomocí tlačítka Přidat otevřete seznam zásob a zde vybíráte položky do inventurního dokladu tak, že doplníte do vybrané skladové karty pouze fyzicky zjištěný počet MJ. Po doplnění všech údajů uložíte Inventurní doklad tlačítkem OK do seznamu Inventurních dokladů.
13038

Položka inventurního dokladu

 • Tlačítkem Uzavřít nyní provedete uzavření inventury. V rámci uzavření inventury program provede načtení evidenčního stavu před inventurou (pokud potřebujete načíst jiné stavy, doplníte nové datum pro načtení stavů) a automaticky vám vygeneruje Korekční doklady. Pozn. Uzavřená inventura lze zpětně otevřít pomocí volby pop-up menu  – pokud dosud nebylo provedeno vygenerování Korekčních dokladů.
 • Korekční doklad obsahuje seznam všech položek, u  kterých vzniklo manko (vytvoří se skladová výdejka nebo dodací list) či přebytek (vytvoří se skladová příjemka nebo dodací list). Pozn. Po uložení jsou tyto doklady přístupné v seznamu Skladových dokladů. Inventuru, ke které existují korekční skladové doklady již není možné otevřít – je nutné nejprve v seznamu Skladových dokladů tyto doklady zrušit. Položky jsou zaúčtovány dle předkontací nastavených na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy / Seznam skladů horní záložka Přednastavení a spodní záložka Zaúčtování volby Přebytek a Manko. Stejné nastavení je i pro Skladovou skupinu.
13039

Korekční doklad inventury

 • V seznamu Inventur se po uzavření inventury a vytvoření Korekčních dokladů vytvořila legenda, zda je inventura uzavřená, zda jsou vytvořeny korekční doklady a zda v ní byly zjištěny přebytky či manka.
 • Tlačítkem Tisk si můžete vytisknout Inventurní soupis, Inventurní rozdíly, Výsledky inventur a další tiskové sestavy.
Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

  Napište první komentář!

Novinky

archív