OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč

Kolik máte eshopů, tolik musíte mít EET registračních pokladen

Jeden z diskutujících ve facebookové skupině se mě zeptal na zajímavou věc:

Mám novinový stánek a několik eshopů. Zákazníci si objednávají zboží na eshopu a chodí si jej vyzvedávat a platit ke mně do stánku. Jak to budu evidovat na EET registrační pokladně?

Nahlédl jsem do příslušných paragrafů Zákona o evidenci tržeb a zjistil, že kolik má eshopů, tolik bude potřebovat pokladen, protože žádná z pokladen neumí evidovat pro víc provozoven.

1 obchod + 5 eshopů = 6 EET registračních pokladen

Tak jsem si říkal, to už by bylo asi pro eshopy hodně silné kafe. Nejdříve (dodnes) nevyřešené problémy s evidencí plateb prostřednictvím platebních bran a do toho ještě problémy s evidencí hotových plateb? Proto jsem se dotázal na Finanční správě. A? Je to bohužel tak!

Dotaz na FS: Musí mít podnikatel kolik má eshopů, tolik pokladen?

Dotaz: Dobrý den, jak bude evidovat podnikatel, který má třeba 20 e-shopů? Podle zákona a Vaší metodiky by musel mít 20 pokladen. Viz. §17 http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb

Odpověď FS:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu po telefonickém upřesnění dne 30.1.2017 uvádíme:

Rozsah zasílaných údajů o evidované tržbě zasílané datovou zprávou upravuje ustanovení § 19 odst. 1 ZoET  a těmito údaji je vždy:

 1. a) daňové identifikační číslo poplatníka,
 2. b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 3. c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 4. d) pořadové číslo účtenky,
 5. e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 6. f) celková částka tržby,
 7. g) bezpečnostní kód poplatníka,
 8. h) podpisový kód poplatníka,
 9. i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

 Údaji o evidované tržbě zasílanými datovou zprávou jsou dle ustanovení § 19 odst. 2 ZoET při naplnění konkrétních okolností také:

 1. a) celková částka plateb určených k následnému čerpání,
 2. b) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 3. c) daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 4. d) základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 5. e) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 6. f) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

 Povinné náležitosti účtenky jsou uvedeny v ustanovení § 20 ZoET. Poplatník je povinen na účtence uvádět následující údaje:

 1. a) fiskální identifikační kód,
 2. b) své daňové identifikační číslo,
 3. c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 4. d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 5. e) pořadové číslo účtenky,
 6. f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 7. g) celkovou částku tržby,
 8. h) bezpečnostní kód poplatníka,
 9. i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

 Pojem „provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Toto vymezení vychází z výkladu občanského zákoníku. Pojem „provozovna“ se tak mimo jiné vztahuje rovněž na mobilní prostory či zařízení (např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky…) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby.

 Z výše uvedeného vyplývá, že jak v odesílané datové zprávě tak na účtence musí být uvedena provozovna, ve které je tržba uskutečněna. V případě více  internetových stránek musí být patrno, prostřednictvím které došlo k prodeji, resp. k přijetí evidované tržby.

 ZoET nevyžaduje mít pro jednotlivé internetové provozovny samostatné pokladní zařízení, pokud budou splněny podmínky ZoET (zejména označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna).

Technické řešení není v kompetenci Finanční správy.

Z toho vyplývá, že...

na jedné pokladně toto nenastavíte. Pokladny umožňují nastavit pouze jednu provozovnu.

Není úplně zle, řešení existuje!

Jak tedy z toho ven? Jedno řešení jsem našel. Ekonomický systém Money S3 umí evidovat více provozoven najednou, tzn. evidedenci oddělit pomocí číselných řad a typů dokladů. Pro případné zájemce jsem schopen Vám vše dodat, nainstalovat, vysvětlit, zaškolit.


3.2.2016 VYŘEŠENO! Více pokladen být nemusí!

Včera mi volali z FS, že v případě, kdy si zákazník objedná zboží na eshopu a zvolí převzetí na kamenné provozovně a úhradu v hotovosti, tak NEMUSÍ být na účtence uvedena virtuální provozovna (eshop).

Dnes (3.2.2016) mi to bylo potvrzeno na vyžádání písemně:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme:

Pokud byla evidovaná tržba (tj. vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve než přijetí evidované tržby) uskutečněna prostřednictvím e-shopu, je provozovna uváděna na účtence tento e-shop.

V případě, že zákazník za zboží platí až při osobním odběru v kamenné provozovně, je na účtence uvedena tato kamenná provozovna.

Toto vychází z ustanovení § 20 ZoET., kdy jeden z povinných údajů na účtence je dle písm. c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna.

Při posouzení Vámi předloženého emailového dotazu vycházel Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj výhradně z údajů uvedených ve Vašem dotazu, a to bez dalších konkrétních informací a souvislostí, které se k předmětné situaci vztahují. Upozorňujeme, že Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj neposkytuje závazný výklad a aplikaci právních předpisů. K tomuto je v individuálních případech oprávněný místně a věcně příslušný soud. Poskytnuté informace nenahrazují závazný právní výklad, závazné posouzení o určení evidované tržby či rozhodnutí v soudním řízení.

S pozdravem

Ing. Andrea Lášová
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Metodická podpora evidence tržeb

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

  Napište první komentář!

Novinky

archív