OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč

Minoritní činnost v EET

Často se ptáte, zda Váš doplňkový prodej spadá do EET:

Dobrý den, prosím Vás pěkně, jak je to s nutností EET, má hlavní činnost je holičství-kadeřnictví, k tomu občas prodám nějaký kosmetický produkt zhruba za 5-8 tisíc měsíčně (specializovaný maloobchod). Týká se mne už evidence od 1.3.2017 ?? A pouze na prodej zboží ?? Děkuji předem za rady

Evidence tržeb z minoritní činnosti

Evidované tržby z činnosti malého rozsahu – tzv. minoritní činnosti - které by měly evidenční povinnosti podléhat dříve než tržby z hlavní činnosti, nemusí podnikatel evidovat, pokud:

 • nejsou realizovány v samostatné provozovně, tzn. minoritní činnost je realizována ve stejné provozovně jako činnost hlavní, a zároveň
 • tvoří maximálně 49 % z celkových plateb této provozovny a současně v této provozovně nepřevyšují částku 175 000 Kč.

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok. Má-li podnikatel v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií tržby z minoritních činností sčítají.

V případě, že podnikateli vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky musí ve stejném okamžiku začít evidovat i tržby z minoritní činnosti.

Podrobnosti najdete v metodice k EET:

Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

Tento závěr vychází ze základních zásad daňového řízení, tj. zásady, hospodárnosti (jak na straně správce daně, tak na straně poplatníků) a zásady šetření práv druhých. Uvedené nevychází pouze ze zásad proporcionality, ale i ze smyslu ZoET a zejména úmyslu zavádět povinnost postupně, jak je uvedeno v § 37 ZoET. Postupné uplatňování povinnosti evidovat tržby umožní pozvolný náběh systému, a zároveň poskytne poplatníkům dostatečný prostor k přípravě.
Pro úplnost je třeba uvést, že ambici řešit problematiku minoritní činnosti v souladu s tímto výkladem měl předkladatel ZoET již v legislativním procesu, přičemž dotčená legislativní úprava byla však v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně vypuštěna.
S ohledem na neexistující správní praxi v této oblasti a objektivní právo poplatníků na bližší vymezení pojmu minoritní činnosti z důvodů legitimního očekávání Finanční správa uvádí, že takováto činnost bude posuzována dle těchto kritérií:

 • minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně
 • platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč (2) v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel) má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.


Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok. Poplatník, který začíná podnikat, a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat.
Takto posuzovaná minoritní činnost není z povahy věci způsobilá vytvořit nerovné konkurenční prostředí, což je další důležitý aspekt, ze kterého tento závěr vychází.
V případě, že vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky vzniká povinnost začít evidovat tržby i z minoritní činnosti bez dalšího posuzování kritérií.

Příklad 1:
Prodává-li kadeřnice ve své provozovně vedle své hlavní činnosti též doplňkově vlasové přípravky, přičemž tržby z této činnosti v roce 2016 představují 80 000 Kč a 12 % podílu na celkových tržbách, nebude nucena zahájit evidenci tržeb ve vztahu k tomuto prodeji ve 2. fázi tj. k 1. 3. 2017, ale až ve 4. fázi, tj. od 1. 6. 2018. Pokud by však v roce 2017 přesáhla některé z uvedených kritérií, pak musí zahájit evidenci tržeb z této činnosti již od 1. 1. 2018.
V případě, že by měla více provozoven, pak se limity počítají za každou z provozoven odděleně. Pokud dojde v rámci provozovny k situaci, že nebude možné doplňkové tržby dle výše uvedeného považovat za minoritní, pak musí zahájit evidenci tržeb již od 1. 3. 2017.


(2) Při nastavení kritéria tj. absolutní částky ve výši 175 000 Kč vycházela Finanční správa z následujícího výpočtu. Základem pro její stanovení byla částka 70 000 Kč, která vychází z rozhodné částky (daňového základu), zakládající účast na důchodovém pojištění osoby samostatně výdělečně činné, která vykonávala vedlejší činnost (zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Vlastní výše kritéria tj. absolutní částka pak byla dopočítána tak, že rozhodná částka (2,4 násobek průměrné mzdy, zaokrouhleno na 70 000 Kč) tvoří základ daně z příjmů (175 000 Kč), ke kterému byly uplatněny výdaje ve výši 60% (105 000 Kč) viz. § 7 odst.7 zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů (jedná se o nejčastěji uplatňované výdaje fyzické osoby z živnostenského podnikání).
Parametr absolutní částky byl zvolen tak, aby korespondovat s jiným, v právní praxi již užívaným parametrem pro stanovení hranice zakládající zákonnou povinnost podnikajících osob ve vztahu na dosažení určité výše příjmů.


Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

 • minoritní prodej na provozovně + eshop

  12. 11. 2019 14:35:26 | Helena Mikešová

  Dobrý den, prosím jaký je postup při kombinaci činností kosmetický salon s prodejem produktů a tentýž sortiment je prodáván i online přes naše stránky. Předem děkuji za odpověď.

  Odpovědět | Zobrazit odpovědi

  • Re: minoritní prodej na provozovně + eshop

   12. 11. 2019 14:43:14 | Libor Jiránek

   Dobrý den, vše se odvíjí od prodejů a obratů na provozovně. Pro případ kontroly to musíte mít na místě připravené a perfektně zdokumentované. Doporučuji raději evidovat vše již teď, i když budete mít povinnost až od května 2020 a pouze v případě zjištění vady kontrolou si prověřit, zda jste měla povinnost produkt evidovat.

   Odpovědět

 • EET a DPH při prodeji na stánku - občerstvení

  21. 5. 2019 9:05:01 | alena Dluhošová

  Majitel restaurace je plátcem DPH a tudíž vede EET. Příležitostně bude prodávat na poutích občerstvení - musí vést EET a účtovat vše včetně 21 a 15 % DPH. Děkuji za odpověď
  Dluhošová

  Odpovědět | Zobrazit odpovědi

  • Re: EET a DPH při prodeji na stánku - občerstvení

   21. 5. 2019 14:16:36 | Libor Jiránek

   Dobrý den, a Váš dotaz? Pokud jste se chtěla zeptat, zda musí evidovat na stánku, tak pokud to nebude všechno s sebou, tak musí.

   Odpovědět

 • Upřesnění minoritní prodej od 1.8.2017

  19. 10. 2017 10:49:33 | Alena Dluhošová

  Dobrý den, dozvěděla jsem se,že je změna u minoritního prodeje vůči EET z 175000,- Kč na 250000,- Kč. Je to prosím pravda
  Děkuji za sdělení Dluhošová

  Odpovědět | Zobrazit odpovědi

  • Re: Upřesnění minoritní prodej od 1.8.2017

   19. 10. 2017 15:49:54 | Libor Jiránek

   Dobrý den, limit u minoritní činnosti byl navýšen na 300tis. Kč.

   Odpovědět

Novinky

archív