OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč

Směnečné ujednání neplní to, co má

Věřitelé jej zneužívají, soudy posvěcují a dlužník nevěří vlastním očím. Už jste si zařizovali v bance kontokorent? Možná po vás chtěli podepsat biankosměnku. Dodavatel vám nabídl kredit jen pod podmínkou podepsání prázdné směnky, nebo minimálně bez vyplněného datumu?

Nikdy takovouto směnku nepodepisujte!!!

V obou případech se sepisuje směnečné ujednání, které ve vás má vzbudit pocit jistoty, že takováto směnka nebude uplatněna jinak, než jak se obě strany dohodly. Co však nastane v případě, že věřitel vámi podepsanou směnku uplatní v rozporu se směnečným ujednáním? Máte smůlu! Prohrajete i soud, protože ten nezkoumá, jestli byla směnka uplatněna v souladu se směnečným ujednáním.

Pokud nahlédnete do judikatury, tak naleznete tento výrok nejvyššího soudu:

V této souvislosti zdůraznil, že směnka, na základě níž původní žalobce plnil bance, je tzv. zajišťovací směnkou, neboť „tento její charakter vyplývá“ z obsahu smlouvy o úvěru. I když tzv. zajišťovací směnka není zajišťovacím závazkem, ale pouze prostředkem zajištění, pročež existence závazku ze směnky není závislá na existenci zajištěné pohledávky, není pochyb o tom, že „zajišťující dlužník vždy plní náhradně to, co měl v prvé řadě plnit dlužník ze závazku zajištěného“. Uspokojí-li tedy dlužník ze směnky věřitele, ač sám dlužníkem ze zajištěné pohledávky není, má vůči obligačnímu dlužníku nárok na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu ustanovení § 454 obč. zák.

Nejvyšší soud v první řadě předesílá, že směnka je v právní teorii obvykle definována jako dlužnický dokonalý cenný papír, jímž za předpokladu splnění přísných formálních náležitostí vzniká přímý, bezpodmínečný, nesporný a abstraktní závazek určité osoby zaplatit majiteli směnky v určitém místě a čase stanovenou peněžitou částku. I když se vystavení směnky zpravidla opírá o určitý důvod (kauzu), vzniká ze směnky specifický (směnečný) právní vztah, jehož abstraktní charakter tkví v tom, že právní důvod (kauza) není pro jeho existenci významný a ze směnky nevyplývá. Směnečný závazek je přitom zcela samostatný a oddělený od případného závazku, který byl původem jeho vzniku. Vzhledem k tomu, že zákon nerozlišuje jednotlivé druhy směnek (právní teorie vymezuje rozdíly mezi směnkami pro soluto, pro solvendo a směnkami zajišťovacími), je třeba i v případě tzv. směnek zajišťovacích dovodit, že nejsou akcesorickým závazkem ve vztahu k závazku jinému (jde o prostředek zajištění a nikoliv o zajišťovací závazek). Okolnost, že podle dohody účastníků je účelem směnky zajistit splnění určitého závazku, se pak projeví v okruhu tzv. kauzálních námitek (čl. I § 17 zákona č. 191/ 1950 Sb.), jimiž se dlužník ze zajišťovací směnky může bránit povinnosti ze směnky plnit (srov. např. důvody rozhodnutí uveřejněného pod číslem 59/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

smlouva, ujednání, směnka

Směnečné ujednání je jen cár bezcenného papíru

 

Tolik teorie a teď co potkalo mě

Před několika lety jsem uzavřel obchodní smlouvu se společností eD' systém Czech, a.s. Abych mohl hned dostávat zboží na splatnost, musel jsem podepsat i zajišťovací směnku. Chtěli po mně podepsat směnku bez vyplněné částky. S tím jsem nesouhlasil. Tak jsme se dohodli na 50tis. Kč. Kreditu i hodnotě směnky. K této směnce bylo sepsáno směnečné ujednání ve kterém je uvedeno kdy je možné tuto směnku uplatnit. Měl jsem samozřejmě obavy, proto jsem se ptal na vše možné a měl obavy ze zneužití takové směnky. Byl jsem ujištěn, že v žádném případě k tomu nemůže dojí a že vlastně ani neznají jediný případ, kdy by byla vůči jejich partnerovi směnka použita.

Roky ubíhaly, obchody se realizovaly dost často zrovna ne bez komplikací. Spolupráci s eD' systém Czech, a.s. jsem volil hlavně proto, že uměli zasílat zboží přímo mým zákazníkům. Tím jsem šetřil jeden den a náklady na jednu dopravu. Za nejhrubší vadu ze stranu dodavatele jsem považoval zasílání zboží zákazníkovi zadarmo, přesněji na dobírku, ale za 0,- Kč. Za dvě takovéto zásilky jsem neviděl peníze dodnes. Když mi potřetí poslal obchodník jeho chybou zboží zákazníkovi zadarmo, odmítl jsem jej uhradit.

U eD' systém Czech, a.s. proběhlo interní šetření a oznámili mi, že opravdu došlo k jejich chybě a že si budou úhradu po zákazníkovi vymáhat vlastní cestou.

Tím končí pohádka

Po půl roce si to rozmysleli. Asi zjistili, že transsexuál Nikola Urbanů (rozený David Kašpárek) jim zaslaný notebook jen tak nezaplatí, tak jsem přišel na řadu já a moje lehce zneužitelná směnka.

Ihned, jak mi p. Bednařík z eD' systém Czech, a.s. poslal výzvu k úhradě směnky, navštívil jsem advokáta a policii.

Policie provedla šetření a protože Nikola Urbanů jim řekl, že má v úmyslu notebook uhradit, tak se vlastně ničeho nedopustil, ikdyž hned po doručení odnesl notebook do zástavárny a vyinkasované peníze použil pro vlastní potřebu. Již je to dva roky a jeho úmysl asi stále trvá, ale skutek utek.

Ani eD' systém Czech, a.s. se ničeho nedopustila, když mne uvádí skoro dva roky na svých webových stránkách jako dlužníka a přitom ještě definitivně nerozhodl soud.

Ale u soudu to zatím pro mě nevypadá dobře, první stupeň jsem prohrál. Ikdyž nic nevzniklo mým zaviněním. (Pokud pominu podepsání zajišťovací směnky) Věřil jsem, že směnečné ujednání má svou váhu a zajistí mi nezneužitelnost zajišťovací směnky. Jenže soud se směnečným ujednáním vůbec nezabýval.

Všichni nevěřícně kroutí hlavou

Komukoliv svoji zkušenost s eD' systém Czech, a.s. povyprávím nechápe, jak je to možné, že jsem nakonec prohrávajícím já.

Prosím o jakoukoli pomoc

Jestli máte pro mě radu, budu Vám za ni velmi vděčný, protože i když nad tím každý kroutí hlavou, nikdo mi nebyl schopen pomoci. Jediná odborná rada zatím zněla: "Vzdej to!". Jen můj advokát to nechce v žádném případě vzdát a já bych taky nerad přijal trest za chybu, kterou jsem neudělal.

Přehled komentářů

    Komentáře byly uzavřeny

Novinky

archív