OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

START

XML výkazy pro příspěvkové organizace

skladem

Umožní připravit formuláře v požadované XML struktuře. Vybrané z nich je možné vyexportovat přímo z programu Money S3 a provést jejich import do aplikace „XML výkazy S3“, ostatní je možné v této aplikaci nově vytvořit, editovat a odeslat do CSÚIS. Odeslání můžete provést bez obálky (pouze výkaz), s obálkou MFČR nebo s obálkou GXML. Licence je pro jeden počítač.

Modul plně dostačuje pro splnění legislativních nároků na příspěvkové organizace a samosprávní celky České republiky podle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která vešla v platnost 1. ledna 2010 a zásadním způsobem mění účetnictví a výkaznictví těchto účetních jednotek.
Cena:
3 618 Kč s DPH
2 990 Kč bez DPH
ks

XML výkazy pro příspěvkové organizace

Export výkazu pro CSÚIS provedete s pomocí volby Soubor / Export dat pro CSÚIS. Exportovat můžete bez obálky (pouze výkaz), s obálkou MF ČR nebo s obálkou GXML. Volba „bez obálky“ je určena pro účetní jednotky, které nemají vlastní zodpovědné osoby a posílají účetní výkazy na krajský úřad vyžadující částky v tisících Kč. Obálka MF ČR je určena pro účetní jednotky, které mají vlastní zodpovědnou osobu a posílají účetní výkazy buď přímo na MF ČR nebo na krajský úřad, které vyžaduje částky v tisících Kč. Obálka GXML je určena pro účetní jednotky, které budou výkazy posílat na krajské úřady vyžadující částky v Kč. Konkrétní variantu exportu si ověřte na krajském úřadě.


Legislativa a povinnosti vybraných účetních jednotek

V rámci reformy veřejných financí prováděné Ministerstvem financí ČR vstoupila od 1. ledna 2010 v platnost nově vydaná prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která zásadním způsobem mění účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací.

Rozsah, změny v metodice účetnictví, nové přístupy k výkaznictví a přenos informací do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) budou vyžadovat od dotčených účetních jednotek zejména následující povinnosti:

 • jmenovat jednu tzv. zodpovědnou osobu (ZO) a minimálně jednu náhradní zodpovědnou osobu (NZO), která bude zajišťovat technickou část komunikace a zodpovídat za přenos dat mezi ÚJ a CSÚIS;
 • zaregistrovat se jako ÚJ pro zasílání dat do CSÚIS;
 • odeslat požadovaná data v technické formě požadované CSÚIS v termínech určených MF ČR (tzn. příslušný XML soubor vyhlášené struktury).

Řešení pomocí modulu „XML výkazy S3“ a podporované výkazy

XML Výkazy

Aplikace slouží pro export účetního výkazu do XML

Pro tyto potřeby slouží aplikace „XML výkazy S3“, která umožní připravit následující formuláře v požadované XML struktuře. Formuláře je možné vyexportovat z programu Money S3 a provést jejich import do aplikace „XML výkazy S3“.

XML výkazy S3 podporuje editaci, tisk a export následujících účetních výkazů:

 • Příloha č. 1 – Rozvaha pro příspěvkové organizace,
 • Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace,
 • Příloha č. 3 a 4 – Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu,
 • Příloha č. 5 – Příloha pro příspěvkové organizace zřizované.

Použití modulu XML výkazy S3

Export výkazu pro CSÚIS provedete s pomocí volby Soubor / Export dat pro CSÚIS. Exportovat můžete bez obálky (pouze výkaz) nebo sobálkou MF ČR. Volba „bez obálky“ je určena pro účetní jednotky, které nemají vlastní zodpovědné osoby a posílají účetní výkazy na krajský úřad. Obálka MF ČR je určena pro účetní jednotky, které mají vlastní zodpovědnou osobu a posílají účetní výkazy buď přímo na MF ČR nebo na krajský úřad, konkrétní variantu exportu si ověřte na krajském úřadě.

POZNÁMKA: před exportem je nutné nastavit na hlavičce účetního výkazu řád finančních částek (jednotky, tisíce, miliony). Bez tohoto nastavení nelze výkaz exportovat! Informace je důležitá pro následovné zpracování výkazu.

S obálkou MF ČR

Export dat

Export určitého výkazu pro CSÚIS

Na kartě exportu se nastavují následující informace (povinné údaje jsou označeny červenou hvězdičkou):

 • Identifikace odesílatele – tj. účetní jednotky a zodpovědné osoby,
 • Identifikace příjemce – jako přijímající subjekt bude zpravidla „Ministerstvo financí ČR“, IČ „00006947“, Identifikace modulu „CSUIS“,
 • Elektronický podpis zodpovědné osoby – můžete nastavit ze souboru nebo ze systémového úložiště,
 • Přílohy – jsou podporované přílohy ve formátu PDF, XML a TIFF.

Vlastní export zahájíte tlačítkem „Exportovat výkaz“. Vyexportovaný soubor bude v požadovaném XML formátu stanoveném technickou vyhláškou. Po případném zašifrování s pomocí šifrovací utility předáte výkaz na krajský úřad nebo provedete odeslání přímo do CSÚIS prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách Ministerstva financí. Forma předání výkazu závisí na tom, jaký způsob komunikace zvolil váš krajský úřad.

Výchozí stránku s odkazem na všechny důležité dokumenty týkající se CSÚIS (registrace, webová aplikace, šifrovací utilita atd.) naleznete na tomto odkazu Ministerstva financí.


Postup při tvorbě účetních výkazů v elektronické formě pro CSÚIS - Metodický pokyn pro příspěvkové organizace


Obrázky

Komentáře

Přidat komentář