OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč

Kdy a jaký doklad je prodávající povinen vystavit zákazníkovi

Jedna účtenka, nazývaná též paragon, nebo zjednodušený daňový doklad, malý kousek papíru, ale málokdo si dokáže představit, jak je to složitý dokument a musí být vystaven v souladu hned se šesti zákony.

 • EET účtenka (podle Zákona o evidenci tržeb)
 • Doklad o koupi (podle Zákona o ochraně spotřebitele)
 • Daňový doklad (podle Zákona o DPH)
 • Povinnost vystavit zákazníkovi účtenku (podle Živnostenského zákona)
 • Zákon č. 539/1992 Sb., §39 odst. 2, Puncovní zákon
 • Zákon 307/2013 Sb., o povinném značení lihu

EET účtenka

EET účtenka není plnohodnotný doklad, který splňuje všechny náležitosti dokladu o koupi pro spotřebitele. EET účtenka musí obsahovat:

 • fiskální identifikační kód (nebo podpisový kód pokladny, pokud zrovna nejde internet)
 • bezpečnostní kód poplatníka
 • označení provozovny, v níž je tržba uskutečněna
 • označení pokladního zařízení, na němž je tržba evidována
 • pořadové číslo účtenky
 • datum a čas (v sekundách) přijetí tržby (nebo vystavení účtenky, pokud byla vystavena dříve)
 • celkovou částku tržby
 • a zda byla tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Dle § 18 odst. 1 písm. b) a § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Dohledovým orgánem je Finanční správa ČR a Celní správa.

Vzorová EET účtenka

Nákupní doklad o koupi

Vystavuje se na žádost a pro potřeby zákazníka, aby věděl, kdo, kde, kdy, co a za kolik mu prodal. Doklad musí obsahovat:

 • datum uskutečnění prodeje
 • označení či popis zboží
 • jeho kupní cenu
 • identifikační údaje prodávajícího (jméno a příjmení živnostníka, nebo název prodávajícího, jde-li o obchodní společnost)
 • identifikační číslo (IČ)
 • jeho sídlo
 • údaj o tom, že prodávané zboží je použité
 • nebo trpí vadou, pro kterou byla poskytnuta sleva z kupní ceny

Dle § 16 a § 24 odst. 7 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dohledovým orgánem je Česká obchodní inspekce.

Daňový doklad

Pokud je prodejce plátce DPH, musí vystavit zákazníkovi na požádání i daňový doklad. Jde-li o cenu nižší, než 10tis. Kč, pak stačí zjednodušený daňový doklad a ten musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení, nebo název prodávajícího
 • Jeho sídlo, nebo adresa provozovny
 • Daňové identifikační číslo (DIČ)
 • Cenu včetně sazby DPH, nebo sdělení, že jde o plnění osvobozené od DPH
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)
 • Datum vystavení
 • Evidenční číslo dokladu
 • Rozsah a předmět plnění (název zboží, služby

Důe § 29 a násl. Zákona o DPH. POZOR! Pokud tyto náležitosti uvedete a nejste plátce DPH, tak musíte podat přiznání a daň státu odvést, ale příjemce si nemůže uplatnit odpočet na vstupu!

Účtenka podle Živnostenského zákona

Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno (§ 31 odst. 14):

 • označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením
 • identifikačním číslem osoby (bylo-li přiděleno)
 • datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby
 • druh zboží nebo služby
 • cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak

Pokud odmítnete na žádost zákazníka vydat doklad o prodeji zboží, nebo poskytnutí služby, nebo neuvedete zákonem stanované údaje, dopouštíte se přestupku podle § 62 odst. 1 písm. r).

Dohledový orgán Živnostenský úřad.

Kolik tedy vlastně dostane zákazník účtenek při nákupu?

Jednu, v extrémním případě i tři.

Dostanu účtenku automaticky, nebo na požádání?

EET účtenka musí být vystavena automaticky a před přijetím evideované tržby a umístěna do zóny zákazníka, aby s ní mohl volně manipulovat. Doklad o koupi a Daňový doklad prodejce vystaví na požádání.

Se dvěmi účtenkami se nejčastěji setkáte v trafikách, které tisknou "malou" EET miniúčtenku, která odpovídá náležitostem dle Zákona o evidenci tržeb a na požádání Vám prodejce vytiskne "velkou účtenku". Je to hned ze dvou důvodů. Rychlost obsluhy a úspora papíru.

Elektronické účtenky

Elektronická účtenka byla původně určena pro elektronické obchody, když měly ještě povinnost evidovat tržby hrazené platební kartou. V dnešní době se tak s ní setkáte u těchto obchodů spíše už jen v souvislosti s dárkovými poukazy a šeky.

Některé pokladní systémy využily možnost vystavovat elektronické účtenky i při běžném kontaktu se zákazníkem v obchodě. V takovémto případě si musí obchodník vyžádat nejprve souhlas zákazníka s vystavením elektronické účtenky. Finanční správa se však nestaví k tomuto způsobu vystavování účtenek pozitivně.

Finanční správa ČR k tomu doslova říká:

Přestože z výše uvedeného vyplývá, že vystavení účtenky v elektronické formě je obecně možné, musí dle názoru Finanční správy v případě, kdy jsou oba aktéři transakce (zákazník a poplatník) fyzicky přítomni, na základě volby zákazníka, vždy existovat možnost vystavení účtenky v jiné než elektronické formě. Předpokládáno je pak vystavení účtenky v tištěné podobě. Zákon teoreticky nevylučuje vystavení účtenky i opsáním povinných údajů z pokladního zařízení ručně. Finanční správa však takový způsob vystavení účtenky poplatníkům nedoporučuje, neboť se s ohledem na rozsah a složitost některých údajů, vystavují značnému riziku chybného nebo nečitelného uvedení povinných údajů na účtence a tím i riziku udělení pokuty.

Finanční správa upozorňuje, že případné vystavení elektronické účtenky zákazníkům, kteří o tuto formu vystavení účtenky neprojeví zájem, by představovalo obcházení smyslu ZoET a diskriminaci těch zákazníků, kteří nemají možnost nebo schopnost převzít účtenku v elektronické formě. Pokud Finanční správa v rámci kontrolní činnosti zjistí vystavování účtenky v rozporu s vůlí zákazníka, bude takové jednání považovat za situaci, kdy účtenka nebyla vystavena v souladu se ZoET a při udělení pokuty bude takové porušení povinností možné vyhodnotit jako porušení povinností vykazující vysokou míru závažnosti, což bude mít zásadní vliv na výši udělené pokuty

Celé znění zde: Elektronická účtenka.pdf

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

  Napište první komentář!

Novinky

archív