0 Kč

Od 1. 2. 2020 můžete žádat o zvláštní režim EET

13. 9. 2019 schválil parlament start další fáze EET či možnost zvláštního režimu pro nejmenší podnikatele

Novela zákona o evidenci tržeb zavádí pro poplatníky, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, možnost evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu. V rámci tohoto režimu poplatník nemusí disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě není plněna elektronicky, ale v „papírové“ formě prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.

Kdo může požádat o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu a za jakých podmínek

Evidovat tržby ve zvláštním režimu mohou:

  • poplatníci daně z příjmů fyzických osob,
  • poplatníci daně z příjmů právnických osob, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny (poskytovatel zdravotních služeb musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušné právní úpravy – tj. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky, které musí být u výše uvedených poplatníků žádajících o evidování tržeb ve zvláštním režimu splněny:

  • poplatník není plátcem DPH v České republice,
  • poplatník nemá více než 2 zaměstnance,
  • výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

Formulář (čtvrtletní výkaz) evidence tržeb EET

Oznámení o tržbách

Formulář čtvrtletní výkaz evidence tržeb (EET)

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

    Napište první komentář!

Novinky

Archív